Ocak 16, 2016

Veri Toplama Sistemi

79806_scada_11

Nedir?

Üretim sahasındaki kritik işlemlerin durumları, makine çalışma ve duruş süreleri, sebepleri, üretim adetleri, hammadde kullanım miktarları, ıskarta adetleri gibi üretim sürecinde verilecek kararları doğrudan etkileyen parametrelerin kayıt altına alınarak karar mekanizmalarına iletimi, üretim sahasından veri toplama işlemidir.

Mevcut durumun analizi ve iyileştirme potansiyellerinin görülebilmesi için sağlıklı bir veri toplama sistemine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Veri Toplama Neden Gereklidir?

 • Makine ve personel verimliliğinizi ölçmek için çok zaman harcıyor musunuz?
 • Teslimat sürelerinde gecikmeler yaşıyor musunuz?
 • Gecikmiş işlerinizin miktarı artıyor mu?
 • Tezgahlarınızın gerçek kullanım değerlerini öğrenmek istiyor musunuz?
 • İş hacminizi arttırmak için daha fazla tezgaha ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu sorulardan herhangi birine evet cevabı veriyorsanız sağlıklı bir veri toplama sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz demektir.

Size Ne Sağlar?

 • Makine , ekipman ve personel verimliliğinizde artış
 • Hammadde ve enerjinizi daha verimli kullanma
 • Kalite seviyesinin yükselmesi
 • Doğru verilerle daha iyi raporlama ve performans yönetimi
 • Sistematik ve planlı yönetim imkanlarına sahip olma

Ne Tip Veriler Toplanır?

 • Zaman kayıpları (duruş süreleri ve sebepleri)
 • Üretim ve stok miktarları
 • Enerji tüketim değerleri (elektrik, doğalgaz vb. ile ilgili)
 • Proseslerle ilgili kritik değerler (sıcaklık, hız, basınç, nem vb.)
 • Üretim verileri (parti no, vardiya, operatör vb.)
 • Kalite kayıpları (fireler ve hatalı ürünler)

Sistemin Başlıca Özellikleri

 • Sistemin, gerçek zamanlı ve uzaktan takibi
 • Verilerin, maksimum güvenlik, performans ve geriye dönük analizleri için SQL Server veya Oracle veri tabanına kaydedilmesi
 • Entegrasyon imkanları (ERP, MRP, MES, BIS vb..)
 • Otomatik ve düzenli raporlama
 • Kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanabilen görsel analiz raporları
 • Verilerin, Microsoft Excel veya Microsoft Outlook gibi programlara aktarılması