Ocak 16, 2016

MES

blog_post_01_750x500

MES Nedir?

Üretim Yürütme Sistemi (MES), üretimde kullanılan her türlü metot ile aracın toplandığı, çevrimiçi olarak entegre edilen bilgisayar destekli bir sistemdir. 

Standart bir MES Sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur;

 Veri izleme ve yazılımı
• Merkezi donanımı (server)
• Veri toplama donanımı/yazılımı
• MES operasyon modülü
• MES performans modülü
• Operatör önyüzleri donanımı
• Raporlama sistemi

İŞLETMEDEKİ BİLGİ İHTİYACI
Kapsamlı bir Üretim Yönetimi Sistemi  (Manufacturing Execution System MES) işletmelerdeki bilgi ihtiyaçlarını karşılar.

İşletme:

İşletme operatörleri aşağıdaki sorulara cevap ararlar.
• Bu makina niye çalışmıyor?
• Makina hızını doğru ölçebiliyor muyum?
• Bu ay yapılan duruşlar geçen yıla oranla nasıl?

Mühendislik:
Mühendisler, aşağıdaki sorulara cevap verebilirler.
• Bu kontrol döngüsü için referans değerler doğru mu?
• Koruma kilitleri limitleri proses değerlerini kararsız yapar mı?
• Alarmlar operatörleri yeteri derecede uyarır mı?

Süreç Mühendisleri ise aşağıdaki konulara cevap verirler.
• Bu makina üretimde dar boğaz mı yaratıyor?
• Bu sürücü nasıl bozuldu?
• Malzeme stoklarım yeterli mi?

Kalite:
Kalite Güvencesi personeli de çeşitli sorgulamalarda bulunurlar.
• Reçete değişiklikleri ürün kalitesini ve miktarını etkiledi mi?
• Geçen bakımdan sonra yatak sıcaklıkları ve titreşim arttı mı?
• Geçen yıl makinalar kaç saat devrede kaldı?

MES ÇÖZÜMÜ
Kurulacak MES sistemi yukarıda listelenen genel bilgileri sağlayacağı gibi aşağıda listelenen özel üretim takibi isteklerini gerçekleştirir;

Üretimin detay takibi
•Kalite yönetimi
•Operatör ve diğer elemanların izlenmesi

•ERP ile iletişim ve entegrasyon