Ocak 16, 2016

Bakım Yönetim Sistemi

tpmm    

İş süreçlerinin ve üretim süreçlerinin otomasyonu, maliyetlerin kontrolu ve kayıpların azaltılması için kaçınılmazdır. Bakım faaliyetlerinin otomasyon sistemleri ile etkileşimi, kayıpların azaltılması konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada bakım yönetim teknikleri ve bakım yönetim tekniklerinin otomasyon sistemleri ile etkileşimi irdelenmektedir.  

 

Plansız duruşlar firma içerisinde her bölümü farklı şekillerde etkiler. Örneğin, satış ve lojistik birimleri için geç teslimat, satın alma ve muhasebe birimleri için tedarik ve maliyetlerinde farklılaşma, üretim birimleri için kalite ve yeniden üretim, işletme birimlerini için yeniden ölçme ihtiyacı ve ayar kayıpları, insan kaynakları birimlerini çalışanların iş saatlerinde değişim sorunu olarak kendisini gösterebilir. 
 
Bakım yönetiminin entegre üretim sisteminin bir parçası olmaması plansız duruşların engellenmesi ve etkilerinin maliyetlendirilmesini konusunda yaşanılan en büyük güçlüklerdendir.

 

Bakım Yönetim Sisteminin  ana fonksiyonları ve hedefleri şunlardır.

 • Bakım ve teçhizat ile ilgili her türlü bilgiye çok kolay ve kısa sürede ulaşmak,
 • Bakım faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde planlanmasına ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
 • Koruyucu ve kestirimci bakım felsefesini oluşumunu geliştirmek,
 • Kullanılan takım/teçhizatların yıpranmasını en aza indirmek,
 • Bakım maliyetlerinin analizini, tespitini yaparak bakım ve stok maliyetlerini düşürmek,
 • Kullanılan talimatlarda, teçhizatlarda, tüketilen malzemelerde standartlaştırmayı gerçekleştirmek,
 • Ölçüm yapılacak yerleri yer koduna veya iş tanımına göre sıralayarak liste hazırlamak, ölçüm sonuçlarının analizini yapmak,
 • İş bildirimleri oluşturularak, bildirimin önemine ve durumuna göre iş emri açmak.
 • Planlı ve arıza duruşlara göre duruş içerisindeki gerçek bakım süresini ve maliyetini göstermek,
 • İş planları yaparak, plan dahilinde oluşacak iş emirlerini oluşturmak.
 • İş gücü analizlerini yapmak,
 • Yapılan işin performansını ölçülebilir hale getirmek.
 • İş talimatlarını kalite yönetim sistemine uygun şekilde düzenlemek ve personelinin hangi talimatlara göre çalışacağını belirtmek,
 • Yapılacak işlerin öncelik sırasını belirlemek ve personel ile paylaşmak,
 • Kuruluşta yer alan teçhizatların faydalı ömrünü uzatmak,
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvit etmek ve kurum kültürü haline getirilmesine yardımcı olmak.
 • Yedek parça ve malzeme kullanımını takip ve analiz etmek.
 • Ekipmanların kalibrasyonlarını takip etmek.
 • Kuruluş seviyesinden makine seviyesine kadar tüm kırınımlarda iş emri, duruş, maliyet ve işgücü parametrelerini analiz etmek.